Věda

Současná astrofyzika zná již více než 120 fyzikálních konstant, které ačkoliv mohou mít hodnoty naprosto libovolné, mají nicméně právě takové, aby ve vesmíru umožňovaly život. Jedná se o například o hodnotu síly gravitace, elektromagnetickou sílu, slabou a silnou interakci mezi částicemi hmoty a podobně. Říkáme-li na základě rozpoznání nastavení těchto sil či poměrů, že vesmír je fascinujícím způsobem „jemně vyladěný“, máme na mysli to, že z celé té obrovské škály hodnot je jenom nepatrné množství takových, které jsou k životu vstřícné.

lebka

Je teorie evoluce člověka něčím tak zřejmým, o čem nemá význam ani diskutovat? Z novinových titulků by jeden mohl takový závěr klidně udělat.
Věc je však ale daleko složitější a závěry často formované spíše na základě apriorní ideové předpojatosti, než na základě nestranného posouzení zkamenělin.

Zatímco mnozí z nás čekají na to, jak dopadne radarový výzkum boční komory Tutanchamonovy hrobky (najde-li se tam půvabná Nefertiti), o nějakých 700 km severovýchodněji přišla archeologie se skutečnou bombou.

 

Pro pokračování prosím přejděte na Neviditelný pes

Sir Isaac Newton jednou řekl následující větu: „Tento obrovsky nádherný systém Slunce, planet a komet mohl povstat jedině skrze působení mimořádně inteligentní a mocné Bytosti". Nyní po mnoha letech ale jiný velký vědec S.Hawking oznámil, že namísto Boha vesmír vznikl sám od sebe. Z ničeho. Přesněji řečeno z ničeho a působením gravitace.

John-LennoxDawkins, Hawking a další přiživují ten mýtus, že mezi vědou a vírou je bitva. Vždy je potřeba se k této domnělé bitvě vyjádřit. Musím vysvětlit - je to absurdní, mohu jmenovat spoustu profesorů přírodních věd na Oxfordu, kteří jsou věřící. A můžu jmenovat ještě více těch, kteří jsou ateisté. Je evidentní, že věřící i nevěřící praktikují vědu....

 

Rozhovor s profesorem Lennoxem na www.idnes.cz

Celý nezkrácený rozhovor poté také na zde

panda

Už mnohokrát jsem se setkal s velice rozšířeným názorem, že příklady nedokonalého designu v přírodě jasně poukazují na neexistenci Designéra. Jestliže by prý Designer / Bůh existoval, určitě by své stvoření naprojektoval jinak a hlavně lépe. Závěr? Bůh designer neexistuje.

gorily1Morálka je velice zvláštní záležitost. Její existence je pro člověka odhodlaného naprosto všechno komplexně vysvětlovat v kategoriích fyziky a chemie pořádně tvrdým oříškem. Máme tu fenomén, o kterém se tak jako o rychlosti světla či stavbě atomu nedá mluvit popisně (něco je), ale pouze v preskriptivním jazyce (něco by mělo být). Fenomén, jenž se nedotýká pouze viditelného, ale také neviditelného (motiv). Záhadu, která měla alespoň podle těch, kdo se z výpočtu za každou cenu snaží odstranit Boha, postupně povstat z toho patrně úplně nejméně vhodného podhoubí – přirozeného výběru / zákonu o přežití silnějšího.... Není zkrátka žádný med morálku za takových okolností vysvětlit. To ale neznamená, že přirozené vysvětlení nebylo předloženo. Bylo. Skrývá se v samotné evoluční teorii a já chci nyní ukázat jak zoufale nemístné je.

labJak moc zbystříte, když zahlédnete novinový titulek začínající slovy „Vědci zjistili..."? Já osobně jsem vždy připraven na cokoliv. Onehdá jsem například konsternován četl o nejnovějším „vysvětlení" z perspektivy evolučního nazírání na svět možná překvapivé skutečnosti, že příroda nevymítila ženy po menopauze. No ano, nač to divení? Proč by tu mezi námi vlastně ještě měly být, když se již nadále nemohou rozmnožovat? Propagace našich genů je podle hlavního proudu materialistické evoluční vědy ultimativním důvodem pro naši existenci a jakékoliv naše chování. Babičky již ale bohužel vlastní geny nepředají a měly by tak být základním mechanismem evoluce z tváře země vyhlazeny jako nepotřebné. Proč je tu tedy podle našich mazaných vědců matka evoluce zanechala? Přece proto, aby mohly hlídat vnuky svých dospělých dětí a ti tak získali prostor a čas na plození dalších geneticky spřízněných strojků na přežití! Jak prosté a zároveň důmyslné. Není ta „věda" úžasná? Nevím sice jak je takový expert v reálném životě schopen uvádět svoje pozoruhodné teorie do života, to ale nevadí, stejně jsem odbočil – o užitečných babičkách britských vědců mluvit nechci. Co se dá vlastně například říci na tvrzení mainstreamové vědy o tom, že věda prokázala neexistenci duše? A jak důležitá je vůbec věda pro cokoliv podstatného v našich životech?

aiPřed několika dny jsem viděl část známého Spielbergova snímku A.I.: Umělá inteligence. Ve filmu figurovalo na první pohled ve všech ohledech normální dítě, které však nebylo zplozeno, ale spíše sešroubováno – robot. Robot který vidí, cítí, či miluje úplně jako člověk. Stroj k nerozeznání od člověka, který však pro své lidské tvůrce stále zůstává pouhým mechanismem. Představa, že se jednou podaří sestrojit počítač, mechanismus či robota, který bude po mentální stránce nerozeznatelný od člověka, je značně rozšířená a pro mnohé věřící může představovat určité ohrožení jejich představ o výlučnosti člověka. Dobrá zpráva je, že se rozhodně bát nemusí.

Mohou mutace vytvářet nové informace? Ano, ale přijde na to, co rozumíme pojmy ‚nový‘ a ‚informace‘. A mohou vysvětlit evoluci všeho živého na Zemi?

 

Pro pokračování klikněte prosím zde www.kreacionismus.cz

dnaV rozpravě mezi zastánci myšlenky stvoření našeho světa nadpřirozenou silou a stoupenci názorového proudu hlásajícího dostatečnost přirozených principů vždy dojde k vytažení žolíkové karty evoluce. Je v ní nacházen téměř všemocný mechanismus, kterým je ona nadpřirozená entita (Bůh) vykázána jako zbytná – vznik a komplexita života na naší zemi je přece vysvětlena evolučním procesem. Pro Boha tu tak již není místo. Může být ale domněle proběhlá makroevoluce zodpovědná také za vznik života? Je otázka vzniku života v současné chvíli zodpověditelná v kategoriích přirozených procesů a nebo se tu setkáváme se situací, kterou bez intervence Inteligence nezodpovíme? Co na to říkají sami světští výzkumníci na tomto poli?

Evolucionista Richard Dawkins už léta tvrdí, že je design lidského oka příkladem špatné konstrukce a tudíž dokladem evoluce. Co na to fyzikální optik a oftalmolog?

 

Pro pokračování klikněte prosím zde: www.kreacionismus.cz

scientist

Věda se v naší době těší téměř bezbřehému respektu. Z velké části oprávněně. Objev tak zvané vědecké metody (tj. shromáždím data, vytvořím na nich hypotézu a poté ji experimentálně testuji) byl přelomovou skutečností v historii křesťanské Evropy a zapříčinil mimo jiné obrovské zvýšení kvality života nás všech. Určitý problém může nastat, když se její možnosti zveličují.

0_61_whale_ancestor_2Čas od času nám populární tisk přinese senzační zprávu o nálezu toho či onoho chybějícího článku, tranziční fosílie, která má demonstrovat pravdivost evolučního příběhu o postupné přeměně organismů ve stále složitější formy. Téměř vždy je to přitom doprovázeno tak obrovským nadšením a mediálním humbukem, že mnohé možná napadne se ptát, zda je vývojová teorie opravdu tak pevně etablovaným vědeckým faktem, jak je někdy slyšet.

Žijeme v době, kdy člověka z některých věcí jímá závrať. Některé nedávné články se pokouší kvantifikovat informační kapacitu oka, mozku i světa vůbec. Připraveni? Tak zapojte mozek.

Pro pokračování klikněte prosím zde: www.kreacionismus.cz

tribute_to_galileo_by_insanityprojectsInstitucionalizovaná církev má velice špatnou pověst. Budeme-li se ptát po důvodech této skutečnosti, jistě vedle pedofilních kněží, prudérní sexuální morálky či pokrytectví brzy narazíme také na konstatování, že církev z pocitu ohrožení a lpění na zkostnatělé tradici vždy bránila vědeckému pokroku. Nějaký příklad? Co takhle Galileo?

Jedním z poněkud překvapivých zjištění fyziky dvacátého století je skutečnost, že existence precision_by_dan0hjakékoliv formy života, který by se byť i jenom vzdáleně podobal tomu našemu, je neuvěřitelně silně podmíněna naprosto specifickým a přesným nastavením tak zvaných fyzikálních konstant. Astronomové B.J.Carr a M.J.Rees se v jedné ze svých publikací vyjádřili v tom smyslu, že „možnost života, jak známe jeho vývoj ve vesmíru, závisí na několika fyzikálních konstantách a je v některých ohledech pozoruhodně citlivá k jejich číselným hodnotám". (1)

450px-isaac_newton_statue

 

V naší části světa je sotva možná najít dva jiné pojmy, které by lidé obecně vnímali s větší mírou pocitu neslučitelnosti, než "věda a náboženství." Nechci se nyní věnovat tomu, zda je toto chápání oprávněné či ne, nebo co je příčinou tohoto stavu. Chci se ptát na něco jiného. Bylo tomu vždycky tak?

V tomto článku se pokusím ukázat, že by moderní věda patrně nikdy nevznikla bez křesťanství. Pokusím se zároveň nastínit důvody pro objektivní historický fakt, že k rozvoji vědy nedošlo kdekoliv jinde, než v Evropě formované kategoriemi židovsko-křesťanského myšlení.

einstein

Neslýcháte toto prohlášení v jeho mnoha podobách často? Já ano. Je však zcela mylné a já se pokusím vysvětlit proč. Věda je skvělá věc a vděčíme jí za obrovské množství dobrého. Nedávno jsem si to znovu velmi jasně uvědomil poté, co mi v nemocnici anesteziolog poskytl možnost milostivého úniku před bolestivým operačním zákrokem. Věda oprávněně požívá velikého respektu, neboť funguje a výsledky jejího praktikování jsou velice praktické a navýsost hmatatelné. Věda má ale také svoje mantinely, přičemž rozhodně neplatí, že to co nemůžeme podrobit vědeckému zkoumání neexistuje. Jak věda pracuje?

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.