Věda

Současná astrofyzika zná již více než 120 fyzikálních konstant, které ačkoliv mohou mít hodnoty naprosto libovolné, mají nicméně právě takové, aby ve vesmíru umožňovaly život. Jedná se o například o hodnotu síly gravitace, elektromagnetickou sílu, slabou a silnou interakci mezi částicemi hmoty a podobně. Říkáme-li na základě rozpoznání nastavení těchto sil či poměrů, že vesmír je fascinujícím způsobem „jemně vyladěný“, máme na mysli to, že z celé té obrovské škály hodnot je jenom nepatrné množství takových, které jsou k životu vstřícné.

lebka

Je teorie evoluce člověka něčím tak zřejmým, o čem nemá význam ani diskutovat? Z novinových titulků by jeden mohl takový závěr klidně udělat.
Věc je však ale daleko složitější a závěry často formované spíše na základě apriorní ideové předpojatosti, než na základě nestranného posouzení zkamenělin.

Zatímco mnozí z nás čekají na to, jak dopadne radarový výzkum boční komory Tutanchamonovy hrobky (najde-li se tam půvabná Nefertiti), o nějakých 700 km severovýchodněji přišla archeologie se skutečnou bombou.

 

Pro pokračování prosím přejděte na Neviditelný pes

Sir Isaac Newton jednou řekl následující větu: „Tento obrovsky nádherný systém Slunce, planet a komet mohl povstat jedině skrze působení mimořádně inteligentní a mocné Bytosti". Nyní po mnoha letech ale jiný velký vědec S.Hawking oznámil, že namísto Boha vesmír vznikl sám od sebe. Z ničeho. Přesněji řečeno z ničeho a působením gravitace.

John-LennoxDawkins, Hawking a další přiživují ten mýtus, že mezi vědou a vírou je bitva. Vždy je potřeba se k této domnělé bitvě vyjádřit. Musím vysvětlit - je to absurdní, mohu jmenovat spoustu profesorů přírodních věd na Oxfordu, kteří jsou věřící. A můžu jmenovat ještě více těch, kteří jsou ateisté. Je evidentní, že věřící i nevěřící praktikují vědu....

 

Rozhovor s profesorem Lennoxem na www.idnes.cz

Celý nezkrácený rozhovor poté také na zde

panda

Už mnohokrát jsem se setkal s velice rozšířeným názorem, že příklady nedokonalého designu v přírodě jasně poukazují na neexistenci Designéra. Jestliže by prý Designer / Bůh existoval, určitě by své stvoření naprojektoval jinak a hlavně lépe. Závěr? Bůh designer neexistuje.

gorily1Morálka je velice zvláštní záležitost. Její existence je pro člověka odhodlaného naprosto všechno komplexně vysvětlovat v kategoriích fyziky a chemie pořádně tvrdým oříškem. Máme tu fenomén, o kterém se tak jako o rychlosti světla či stavbě atomu nedá mluvit popisně (něco je), ale pouze v preskriptivním jazyce (něco by mělo být). Fenomén, jenž se nedotýká pouze viditelného, ale také neviditelného (motiv). Záhadu, která měla alespoň podle těch, kdo se z výpočtu za každou cenu snaží odstranit Boha, postupně povstat z toho patrně úplně nejméně vhodného podhoubí – přirozeného výběru / zákonu o přežití silnějšího.... Není zkrátka žádný med morálku za takových okolností vysvětlit. To ale neznamená, že přirozené vysvětlení nebylo předloženo. Bylo. Skrývá se v samotné evoluční teorii a já chci nyní ukázat jak zoufale nemístné je.

labJak moc zbystříte, když zahlédnete novinový titulek začínající slovy „Vědci zjistili..."? Já osobně jsem vždy připraven na cokoliv. Onehdá jsem například konsternován četl o nejnovějším „vysvětlení" z perspektivy evolučního nazírání na svět možná překvapivé skutečnosti, že příroda nevymítila ženy po menopauze. No ano, nač to divení? Proč by tu mezi námi vlastně ještě měly být, když se již nadále nemohou rozmnožovat? Propagace našich genů je podle hlavního proudu materialistické evoluční vědy ultimativním důvodem pro naši existenci a jakékoliv naše chování. Babičky již ale bohužel vlastní geny nepředají a měly by tak být základním mechanismem evoluce z tváře země vyhlazeny jako nepotřebné. Proč je tu tedy podle našich mazaných vědců matka evoluce zanechala? Přece proto, aby mohly hlídat vnuky svých dospělých dětí a ti tak získali prostor a čas na plození dalších geneticky spřízněných strojků na přežití! Jak prosté a zároveň důmyslné. Není ta „věda" úžasná? Nevím sice jak je takový expert v reálném životě schopen uvádět svoje pozoruhodné teorie do života, to ale nevadí, stejně jsem odbočil – o užitečných babičkách britských vědců mluvit nechci. Co se dá vlastně například říci na tvrzení mainstreamové vědy o tom, že věda prokázala neexistenci duše? A jak důležitá je vůbec věda pro cokoliv podstatného v našich životech?

aiPřed několika dny jsem viděl část známého Spielbergova snímku A.I.: Umělá inteligence. Ve filmu figurovalo na první pohled ve všech ohledech normální dítě, které však nebylo zplozeno, ale spíše sešroubováno – robot. Robot který vidí, cítí, či miluje úplně jako člověk. Stroj k nerozeznání od člověka, který však pro své lidské tvůrce stále zůstává pouhým mechanismem. Představa, že se jednou podaří sestrojit počítač, mechanismus či robota, který bude po mentální stránce nerozeznatelný od člověka, je značně rozšířená a pro mnohé věřící může představovat určité ohrožení jejich představ o výlučnosti člověka. Dobrá zpráva je, že se rozhodně bát nemusí.

Mohou mutace vytvářet nové informace? Ano, ale přijde na to, co rozumíme pojmy ‚nový‘ a ‚informace‘. A mohou vysvětlit evoluci všeho živého na Zemi?

 

Pro pokračování klikněte prosím zde www.kreacionismus.cz

dnaV rozpravě mezi zastánci myšlenky stvoření našeho světa nadpřirozenou silou a stoupenci názorového proudu hlásajícího dostatečnost přirozených principů vždy dojde k vytažení žolíkové karty evoluce. Je v ní nacházen téměř všemocný mechanismus, kterým je ona nadpřirozená entita (Bůh) vykázána jako zbytná – vznik a komplexita života na naší zemi je přece vysvětlena evolučním procesem. Pro Boha tu tak již není místo. Může být ale domněle proběhlá makroevoluce zodpovědná také za vznik života? Je otázka vzniku života v současné chvíli zodpověditelná v kategoriích přirozených procesů a nebo se tu setkáváme se situací, kterou bez intervence Inteligence nezodpovíme? Co na to říkají sami světští výzkumníci na tomto poli?

Evolucionista Richard Dawkins už léta tvrdí, že je design lidského oka příkladem špatné konstrukce a tudíž dokladem evoluce. Co na to fyzikální optik a oftalmolog?

 

Pro pokračování klikněte prosím zde: www.kreacionismus.cz

scientist

Věda se v naší době těší téměř bezbřehému respektu. Z velké části oprávněně. Objev tak zvané vědecké metody (tj. shromáždím data, vytvořím na nich hypotézu a poté ji experimentálně testuji) byl přelomovou skutečností v historii křesťanské Evropy a zapříčinil mimo jiné obrovské zvýšení kvality života nás všech. Určitý problém může nastat, když se její možnosti zveličují.

0_61_whale_ancestor_2Čas od času nám populární tisk přinese senzační zprávu o nálezu toho či onoho chybějícího článku, tranziční fosílie, která má demonstrovat pravdivost evolučního příběhu o postupné přeměně organismů ve stále složitější formy. Téměř vždy je to přitom doprovázeno tak obrovským nadšením a mediálním humbukem, že mnohé možná napadne se ptát, zda je vývojová teorie opravdu tak pevně etablovaným vědeckým faktem, jak je někdy slyšet.

Žijeme v době, kdy člověka z některých věcí jímá závrať. Některé nedávné články se pokouší kvantifikovat informační kapacitu oka, mozku i světa vůbec. Připraveni? Tak zapojte mozek.

Pro pokračování klikněte prosím zde: www.kreacionismus.cz

tribute_to_galileo_by_insanityprojectsInstitucionalizovaná církev má velice špatnou pověst. Budeme-li se ptát po důvodech této skutečnosti, jistě vedle pedofilních kněží, prudérní sexuální morálky či pokrytectví brzy narazíme také na konstatování, že církev z pocitu ohrožení a lpění na zkostnatělé tradici vždy bránila vědeckému pokroku. Nějaký příklad? Co takhle Galileo?

Jedním z poněkud překvapivých zjištění fyziky dvacátého století je skutečnost, že existence precision_by_dan0hjakékoliv formy života, který by se byť i jenom vzdáleně podobal tomu našemu, je neuvěřitelně silně podmíněna naprosto specifickým a přesným nastavením tak zvaných fyzikálních konstant. Astronomové B.J.Carr a M.J.Rees se v jedné ze svých publikací vyjádřili v tom smyslu, že „možnost života, jak známe jeho vývoj ve vesmíru, závisí na několika fyzikálních konstantách a je v některých ohledech pozoruhodně citlivá k jejich číselným hodnotám". (1)

450px-isaac_newton_statue

 

V naší části světa je sotva možná najít dva jiné pojmy, které by lidé obecně vnímali s větší mírou pocitu neslučitelnosti, než "věda a náboženství." Nechci se nyní věnovat tomu, zda je toto chápání oprávněné či ne, nebo co je příčinou tohoto stavu. Chci se ptát na něco jiného. Bylo tomu vždycky tak?

V tomto článku se pokusím ukázat, že by moderní věda patrně nikdy nevznikla bez křesťanství. Pokusím se zároveň nastínit důvody pro objektivní historický fakt, že k rozvoji vědy nedošlo kdekoliv jinde, než v Evropě formované kategoriemi židovsko-křesťanského myšlení.

einstein

Neslýcháte toto prohlášení v jeho mnoha podobách často? Já ano. Je však zcela mylné a já se pokusím vysvětlit proč. Věda je skvělá věc a vděčíme jí za obrovské množství dobrého. Nedávno jsem si to znovu velmi jasně uvědomil poté, co mi v nemocnici anesteziolog poskytl možnost milostivého úniku před bolestivým operačním zákrokem. Věda oprávněně požívá velikého respektu, neboť funguje a výsledky jejího praktikování jsou velice praktické a navýsost hmatatelné. Věda má ale také svoje mantinely, přičemž rozhodně neplatí, že to co nemůžeme podrobit vědeckému zkoumání neexistuje. Jak věda pracuje?

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Teorie lidské evoluce - spíše novinový humbug a absence přechodných forem

Navzdory časté mediální masáži oznamující objev opět dalšího nejnovějšího „chybějícího článku“ existuje množství evidence pro přesvědčení, že se jednoznačně lidská „stopa“ ve fosilním záznamu objevuje náhle, aniž by nás fosilie spojovaly s údajnými opičími evolučními předky.


Jemné vyladění vesmíru ve slovech fyziků a kosmologů

Jedním z důvodů proč je jemné vyladění vesmíru tak zajímavé je skutečnost, že se jedná o mimořádně silný argument pro křesťanství.


Ezechiášova pečeť - archeologický nález světového významu

Ezechiášova pečeť - archeologický nález světového významu Zatímco mnozí z nás čekají na to, jak dopadne radarový výzkum boční komory Tutanchamonovy hrobky (najde-li se tam půvabná Nefertiti), o nějakých 700 km severovýchodněji přišla archeologie se skutečnou bombou.


Hawking se mýlí. Svět bez Boha vysvětlit nelze

Hawking říká, že vesmír pochází z „ničeho“, které se ale pak ukáže být „něčím“ (první kontradikce). Pak tvrdí, že vesmír stvoří sám sebe (druhá kontradikce). To ale není vše. Jeho představa, že zákon přírody (gravitace) vysvětlí existenci vesmíru je třetí kontradikcí, jelikož přírodní zákon (ze samé svojí definice) odvozuje svojí existenci od předchozí existenci světa (přírody), jehož vlastnosti má popisovat


Panda a nedokonalý design. Bůh neexistuje, protože něco tak špatného by nikdy nezkonstruoval

V tomto článku ukazuji, proč vzácné příklady méně než optimálního designu v přírodě nemusí vůbec poukazovat k absenci existence Designéra


Proč evoluce nevysvětluje a ani nemůže vysvětlit existenci morálky

Celý ten popis popis vzniku morálky je zredukován na neuvěřitelně absurdní prohlášení o tom, že bychom měli být nesobečtí proto, abychom mohli být větší sobci. Není ale morálka ve svém základu právě o tom nechovat se sobecky?


Duše hledá vědu

Co se dá říci o tvrzení mainstreamové vědy, že věda prokázala neexistenci duše? A k čemu podstatnému vlastně věda je? 


Máme se kvůli robotům bát o jedinečnost člověka?

Počítač neví nic o trojkách, pětkách, nebo výsledku jejich násobení skrytých pod číslem 15. Vstup přetransformovaný na výstup v souladu s programem. Vše co se tu odehrává, jsou střety elektronů a změny v napětí. Žádné skutečné násobení a pochopení čehokoliv. Všechen smysl a pochopení, který se zdá kalkulačka nebo šachový program mít, je na straně lidského uživatele a programátora. Nevědomý počítač nemůže myslet. Může vám v tom pomoci, ale je to asi taková pomoc, jako když vám nemyslící hodiny ukáží čas. Samy o sobě neukazují nic.


Mohou mutace vytvářet nové informace?

Mohou mutace vytvářet onen druh informací, které jsou třeba ke vzniku genomu? V žádném případě! Neexistují žádné známé příklady jakéhokoli druhu přínosných mutací nutných pro evoluční procesy ve velkém měřítku.


Vznik života a ateistické zázraky

Je otázka vzniku života v současné chvíli zodpověditelná v kategoriích přirozených procesů a nebo se tu setkáváme se situací, kterou bez intervence Inteligence nezodpovíme? Co na to říkají sami světští výzkumníci na tomto poli?


Vědec, víra a nesoběstačnost vědy

Co změříte či zvážíte, abyste mohli odvodit, že „věda je jediný objektivní zdroj pravdivého poznání"?


Mohou "chybějící články" prokázat evoluci?

Vzít řadu fosilií a tvrdit, že reprezentují linii původu od předků, není vědecky testovatelnou hypotézou, ale prohlášením, které má stejnou platnost jako pohádka na dobrou noc.


Galileo a církevní tmáři

Je případ Galileo sporem vědy s náboženstvím či svobodomyslnosti s autoritářstvím?


Vymazlený vesmír aneb pár slov o antropickém principu

Možnost života, jak známe jeho vývoj ve vesmíru, závisí na několika fyzikálních konstantách a je v některých ohledech pozoruhodně citlivá k jejich číselným hodnotám.


Věda prokázala, že Bůh neexistuje

Neslýcháte toto prohlášení v jeho mnoha podobách často? Já ano. Je však zcela mylné a já se pokusím vysvětlit proč.


Vznikla by moderní věda bez křesťanství?

V naší části světa je sotva možná najít dva jiné pojmy, které by lidé obecně vnímali s větší mírou pocitu neslučitelnosti, než "věda a náboženství."