Teologie

etzVe Starém zákoně se mezi Izraelity setkáváme s institutem otroctví, jehož režim upravuje sám Bůh. Co si o tom máme myslet? Bojím se, že velká část křesťanů před tématem jako je toto raději zavírá oči, pro kritiky je to naopak vítaná příležitost získat jednoduché body. Jedná se opravdu o otroctví? Věc je jako obvykle o poznání složitější a bodíky pro skeptiky budou spíše mínusové...

Podle mé zkušenosti smýšlí značná část lidí o evangeliích nejasně jako o dokumentech, které vznikly více či méně divokým kopírováním nějakého původního materiálu. Mají snad představu, že na začátku opravdu byl určitý divotvorce a mudrc Ježíš, o jehož životě a skutcích kdosi něco poněkud přikrášleného napsal. Zprávy se poté domněle chytili další, kteří ač Ježíše sami neznali, použili tuto výpověď k tomu, aby na její kostře vystavěli vlastní verzí událostí. Mohla tak podle nich vzniknout evangelia v podobě, jak je známe dnes. Opravdu mohla? Podívejme se, jak tuto představu vyvrátit pohledem na samotná čtyři evangelia.

Pro křesťany je teze o vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých klíčová, pro mnohé nevěřící naopak kamenem úrazu a překážkou k tomu brát křesťanství vážněji. To na čem se ale shodnou téměř všichni, věřící i skeptici, je závěr v tom smyslu, že sami učedníci a apoštolové v Ježíšovo vzkříšení skutečně věřili. Důsledkem bylo, že během několika málo desítek let obrátili tehdejší svět vzhůru nohama. Shodneme se tedy zřejmě všichni na víře učedníků v Ježíšovo vzkříšení, neshodneme pak na tom, že by příčinou té víry muselo být faktické překonání smrti Kristem. Všechno ale mívá svojí příčinu. Co by tedy mohlo být příčinou přesvědčení o Kristově zmrtvýchvstání, když ne historické zmrtvýchvstání samo? Nemůže mít víra učedníků (v něco, co se podle skeptika fakticky vůbec nestalo)původ v samotném židovském myšlení, ze kterého křesťanství čerpá?

flood1Myslím, že je jenom málo témat, které by biblicky věřící křesťan před skeptickým světem hájil s menším nadšením, než téma celosvětové potopy. Potopa samotná ještě takový problém není, je to ale právě její globální charakter a z něj plynoucí některé těžko uchopitelné momenty, které mají tendenci křesťany znervózňovat. Co kdyby však potopa nebyla celosvětová, ale lokální? Je možné, že sténáme pod těžkým břemenem nutnosti vyargumentovat globální záplavu úplně zbytečně? V tomto krátkém článku chci poukázat na to, že sama Bible tuto možnost zdaleka nevylučuje. Právě naopak.

Co myslíte? A jak si navíc poradí s navýšením úrokové sazby při první fixaci?

madame_justice_by_w4nderlustV Bibli ve Starém zákoně se s konceptem „oko za oko, zub za zub" setkáme častěji (Ex. 21:23-25; Lev. 24:17-22; Deut. 19:16-21). Jedná se přesně o ten typ textu, který se některým křesťanům nečte lehce a našim kritikům navíc poskytuje vítanou munici. Sám si vybavuji s jak nepříjemnými pocity jsem tyto pasáže před lety poprvé četl. Opravdu je to výzva k tomu navzájem se mrzačit? Máme brát tyto texty doslovně?

wedding_rings

Dan Brown ve své slavné Šifře mistra Leonarda předkládá celou řadu více či méně svérázných tezí. Jedna z těch nejbizarnějších je o Ježíšově manželství s Marií z Magdaly. Že jste o tom dosud nic neslyšeli? V pořádku, rozhodně ale nepodceňujte Dana. Je totiž podobně jako třeba slavný Leonardo z Vinci jedním z nepatrné hrstky těch, před kterými se Ježíšovo manželství římské církvi nepodařilo ututlat. Po dvou tisících letech je to tedy konečně venku. Ježíš byl ženatý s Marií z Magdaly. Nebo ne?