madame_justice_by_w4nderlustV Bibli ve Starém zákoně se s konceptem „oko za oko, zub za zub" setkáme častěji (Ex. 21:23-25; Lev. 24:17-22; Deut. 19:16-21). Jedná se přesně o ten typ textu, který se některým křesťanům nečte lehce a našim kritikům navíc poskytuje vítanou munici. Sám si vybavuji s jak nepříjemnými pocity jsem tyto pasáže před lety poprvé četl. Opravdu je to výzva k tomu navzájem se mrzačit? Máme brát tyto texty doslovně?

 

Významným signálem k tomu výzvu nebrat úplně doslovně je skutečnost, že v několika případech je fráze následována textem, který nabízí jinou, než doslovnou interpretaci. Příkladem je Exodus 21: 26 a 27, kde čteme následující: "Když někdo udeří do oka svého otroka nebo otrokyni a vyrazí mu je, v náhradu za oko ho propustí na svobodu. Jestliže vyrazí zub svému otroku nebo otrokyni, v náhradu za zub ho propustí na svobodu."

 

Všimli jste si? Zničené oko a vyražený zub oběti nejsou následovány odvetným opatřením v podobě vyloupnutého oka a vyraženého zubu pachatele jak bychom asi čekali. Spravedlivá kompenzace zde nabývá podoby propuštění služebníka. Ono totiž opatření "zub za zub", které se v teologické literatuře nazývá "lex talionis" není ani tak požadavkem jako limitem. Když vám ve starozákonní době někdo vyrazí zub, není třeba mu hned provést to samé, jestliže vám bude stačit, když mu pouze jednu ubalíte. Nebude-li vám to stačit, můžete mu tu nešťastnou věc ze zubem oplatit – v žádném případě však nesmíte opustit onu proporcionální rovinu. Kvůli zubu mu zkrátka nemůžete například povraždit rodinu. Paul Copan ve své poslední knize (Is God a Moral Monster?) píše: "Smysl lex talionis je tento: trest by měl odpovídat zločinu. Máme tu co do činění s maximálně udělitelným trestem odpovídajícím přečinu. Trest navíc mohl být soudcem snížen v situaci, kdy byl vyhodnocen jako příliš přísný."

 

Považte jak revoluční opatření to v té době bylo. Namísto hrozivě vyhlížejícího příkazu zde máme přístup, který zastavuje spirálu násilí a vyrovnává porušenou rovnováhu daného vztahu požadavkem na přísně spravedlivé a v maximální míře srovnatelné opatření. Mocní již nemohou svůj vliv využít k disproporční vendetě s jejíž destruktivním praktikováním se ještě dnes na mnoha místech světa potkáte. Jedná se tu o jednoznačně o obrovský morální pokrok, který v dobových okolních blízkovýchodních legislativních kodexech nenajdete. Biblista Brevard Childs píše, že tento princip "představoval výrazný posun a ani náznakem nepřipomíná nějaký pozůstatek z primitivních dob".

 

Jiří Lem.

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.