225px-carl_friedrich_von_weizsaeckerDůvodem pro skutečnost, že moderní věda nepočítá s přímým stvořením, nejsou závěry samotné vědy, nýbrž její metodologické východisko. Nebylo by čestné, kdybychom to nepřiznali - taková je současná víra ve vědu, kterou všichni sdílíme.

Německý fyzik, filosof a veřejný činitel C. F. von Weizsäcker v knize The Relevance of Science