crickPoctivý člověk vyzbrojený veškerým poznáním, které je nám nyní k dispozici, nemůže než prohlásit, že se v určitém smyslu původ života jeví téměř jako zázrak. Existuje obrovské množství podmínek, které by musely být splněny k tomu, aby život povstal.       

Francis Crick, molekulární biolog a fyzik, Nobelova cena za fyziologii, - Life Itself, New York: Simon & Schuster, 1981, strana. 88