solzhenitsyntimemagazine_2Před více než padesáti lety jsem jako dítě slýchával vysvětlení, které měli staří lidé pro všechny ty velké pohromy, jež postihly Rusko. Říkali tenkrát: "Lidé zapomněli na Boha, to je důvod, proč se to všechno stalo". Od té doby jsem strávil dobrých padesát let prací na mapování historie naší revoluce, přečetl stovky knih, shromáždil stovky osobních svědectví a sám přidal osm vlastních svazků.....Kdyby po mně ale nyní někdo chtěl, abych co nejvýstižněji formuloval hlavní příčinu té zkázonosné revoluce, která si vzala 60 milionů našich lidí, nemohl bych říci nic přesnějšího, než zopakovat: "Lidé zapomněli na Boha, to je důvod proč se to všechno stalo."

Alexandr Solženicyn, citováno v Edward E. Ericson, Jr., "Solzhenitsyn – Voice from the Gulag," Eternity, říjen 1985, strana 23, 24.