ShapiroTvrzení, že náhodné odchylky a darwinistický gradualismus nemusí být adekvátním vysvětlením složitých biologických systémů je sotva nové.....ve skutečnosti neexistují žádné podrobné darwinistické popisy evoluce jakéhokoliv základního biochemického, nebo buněčného systému – pouze řada zbožných přání. Je pozoruhodné, že darwinismus je pro tak rozsáhlé téma evoluce akceptován jako uspokojivé vysvětlení - s tak nedostatečným prošetřením toho, jak dobře jeho základní teze osvětlují konkrétní případy biologické adaptace či diverzity.

 

Profesor James A. Shapiro - „In the Details...What?" National Review, 19.9.1996, str. 64.