B.LewisV těchto našich časech se křižácké výpravy líčí jako předčasná verze rozpínajícího se evropského agresivního a expanzionistického imperialismu - jako předzvěst moderních evropských států. Nemám v úmyslu obhajovat, nebo omlouvat zvěrstva která byla napáchána, ale imperialistický pohled je velice zavádějící. Daleko přesněji by se daly výpravy popsat jako....zpožděná reakce na džihád, svatou válku islámu. Mohamed vedl první džihád proti pohanům v Arábii a jeho následovníci si postupně vojensky podmanili Střední východ i se Svatou zemí, část Asie, Afriky a v Evropě rozsáhlá území v dnešním Španělsku, Rusku a na Balkáně. Cílem křížových výprav bylo válkou znovu získat, co bylo dříve Evropě vyrváno...dále osvobodit posvátná místa křesťanství a znovu je bez překážek křesťanským poutníkům otevřít.

 

Profesor Bernard Lewis byl historikem působícím na Cornell a Princeton University. Citace k dohledání zde