box
Leckomu z nekřesťanů se někdy může zdát, že Bůh nezdravě prahne po potlesku. Ano v Bibli se opravdu setkáváme s Bohem, který očekává oslavu svého jména a nechává se uctívat. Není kupříkladu tato domnělá sebestřednost důkazem toho, že si lidé Boha vymysleli podle sebe? Jak by mohl být zrovna Bůh tak pyšný či marnivý? Může být Hospodin, který dělá věci proto, aby si „učinil jméno" hoden něčí úcty?

Znalec Bible teď bude oponovat a předloží desítky pasáží, ze kterých je patrné, jak velice pokorný Bůh je. Jakým jiným adjektivem například označit skutečnost, že Boží Syn celým svým životem a zástupnou smrtí demonstroval postoj služebníka těch, které stvořil a zachraňuje? Je tedy opravdu Bůh, který „bydlí s tím, kdo má poníženého a zdeptaného ducha," arogantní egoista, jak by nám chtěli namluvit tak zvaní noví ateisté?

 

Chceme-li se někam dostat, musíme si definovat pojmy. Jaký je význam slov pyšný a pokorný? Pyšný je ten, kdo o sobě smýšlí výše než je zdrávo a než je oprávněné. Člověk, který ostatním lže sám o sobě a svých úspěších, bytost, která na sebe vytváří falešnou a lživou reklamu. Dobrým příkladem může být famózně namyšlená boxerská legenda Muhammad Ali, který si třebas jednou při přistávání letadla odmítnul zapnout pás s poukazem na to, že „supermani bezpečnostní pásy nepotřebují". Traduje se, že jej tenkrát letuška usadila s tím, že pokud ví, supermani nepotřebují ani letadlo. Aliho vnímání sebe sama neodráželo realitu a bylo tak projevem pýchy.

Co naopak pokora? Ta je reflexí skutečného stavu věcí. Pokorný bude kupříkladu poražený tenista, který poté co se na kurtu vydal ze všech svých sil, pogratuluje soupeři a dodá, že zatímco jeho oponent předváděl nádherný tenis, on sám si dnes za předvedený výkon nezasloužil vyhrát. Co je důležité pro naše téma je nicméně ten projev pokory, který dokáže realisticky zhodnotit kromě slabosti i sílu. Je proto například stále pokorné, když takový Bill Gates prohlásí, že jestli něčemu rozumí, pak je to software. Tak to prostě objektivně je, i když by bylo z hlediska pokory ideální, kdyby uznal, že mu tento dar byl dán Stvořitelem. Ve chvíli kdy uslyšíme šéfa Microsoftu mluvit o tom, že už do programování maličko proniká, přičemž si dokonce sem a tam počte v příručce pro začínajícího ajťáka, budeme nutně usuzovat na falešnou pokoru. Pokora je tedy mimo jiné i schopnost věrně a pravdivě popsat realitu a znát své místo před Bohem.

 

Vidíte kam jsme se dostali? Bůh nemůže být ani náznakem pyšný, neboť jeho vnímání sebe sama není nadhodnocené nýbrž pravdivé. Rybář se může vychloubat tím, že chytil tááákovouhle štiku, Bůh ale vytvořil plejtváka obrovského. Kráska jdoucí proti vám po chodníku si může myslet, že se jejímu půvabu nic nevyrovná, byl to ale Bůh, kdo jí krásnou učinil. Její krása přinejlepším nedokonale odráží nádheru Stvořitele. Bohu již nemůžete připsat více velikosti, neboť je bytostí nad kterou již větší existovat nemůže. Bůh má realistický pohled na sebe samého a očekávat, že se bude za každou cenu prezentovat jakýmisi rozpačitými slovy dobromyslného stařečka, který rozhodně nechce rušit a na ničem trvat, by od Boha nebylo pokorné, ale z mnoha důvodů nemožné. Od Boha prostě není pyšné, jestliže od svého stvoření očekává uctívání. Úcta ze strany nás na něm zcela závislých lidí je v tomto případě přirozená a naprosto adekvátní. Selhání člověka toto si uvědomit je k jeho škodě, neboť znát svoje místo před dokonalým Bohem patří k přirozenému řádu tohoto jím stvořeného světa a jako takové podmiňuje lidské štěstí.

 

Jiří Lem.

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.