billiards_by_a_yil

Jak častý je tento typ otázky! Odpověď na ni se ani neočekává. Jako když se vyloží královská postupka v pokeru. Skeptik s vítězným úsměvem na líci ukončuje debatu a teista vyklízí pole. Co se na to dá také říci, že? Že jej nestvořil nikdo? Všechno má přece svoji příčinu, tak proč by ji z čista jasna neměl mít Bůh?

Křesťan tvrdí, že jeden z důvodů pro existenci Boha jednoznačně vyplývá z existence vesmíru. Víme o něm totiž nyní poměrně velmi bezpečně (díky filozofii, fyzice a moderní kosmologii), že měl počátek v čase a nemohl tudíž existovat věčně. Jestliže ale vesmír není věčný, a protože platí, že z ničeho něco nevznikne, musel vesmír stvořit někdo jiný, odlišný od vesmíru samého. Tím musel být Bůh. Dobrá, namítne skeptik. Kdo ale toho Boha stvořil? Kdo poté stvořil Boha, který stvořil onoho prvního Boha? Takto bychom se mohli cyklit donekonečna....říká se tomu nekonečný regres. Jak to tedy je? Musíme mít vysvětlení B pro vysvětlení A? A vysvětlení C pro vysvětlení B? A tak donekonečna? Není náhodou nezbytně nutné se někde zastavit? Musel tedy Boha někdo stvořit nebo ne?

 

  • Otázka kdo stvořil Boha, má za cíl shodit celé téma Boží existence ze stolu jako irelevantní. To je ale, obávám, se velice předčasné. I kdybychom totiž odpověď na ní neznali a pouze prohlásili, že nemáme nejmenší tušení, nic to nemění na skutečnosti, že je velice rozumné o Bohu mluvit a na základě nepřeberného množství racionálních důvodů postulovat jeho existenci. Představte si, že je při první návštěvě člověka na Marsu nalezena opuštěná továrna na výrobu dudlíků. Lidé na Marsu ještě nikdy předtím nebyli. Program SETI do této chvíle nezaznamenal jedinou známku inteligentní komunikace z vesmíru a lidstvo nemá žádný důvod věřit tomu, že ve vesmíru osamoceno není. A ejhle. Kde se vzala, tu se vzala - fabrika na dudlíky. Nebudeme si doufám myslet, že se postavila sama, jak věří evolucionisté v případě továrny zvané buňka? Ne, museli to být nějací inteligentní tvorové. Víme ale kdo byli? Máme tušení odkud jsou ony bytosti, nebo kdo je stvořil? Nikoliv. Nevíme vůbec nic o jejich příčině a přesto – sotva budeme chtít věc uzavřít s tím, že poněvadž v tomto ohledu informaci postrádáme, ti tvorové existovat nemohli a nemohou. Ne, něco takového by nikoho ani nenapadlo. Máme-li tedy důvod usuzovat na existenci těchto bytostí, nemůže být absence odpovědi na otázku po jejich příčině důvodem pro to, jejich existenci zpochybňovat.

 

  • Víte jak moc lechtivý je socialismus? Nebo jak statečný je zinek? Proč tyto otázky nedávají smysl? Objevují se v nich totiž pojmy, které nemohou mít vlastnosti, jenž jsou jim připisovány. Zinek nemůže být statečný, i kdyby stokrát chtěl a on nakonec stejně ani chtít nemůže. Proč sem tahám socialismus nebo zinek? Na rozdíl od nesmyslnosti dotazu na chrabrost zinku, je úplně legitimní, ptát se po jeho příčině. Tento měkký, lehce tavitelný kov patří do kategorie subjektů, které jsou konečné. Otázka po tom kde se zinek vzal je tudíž v pořádku, otázka na jeho odvahu už ne. V opačném gardu je to podobné i s Bohem. Příčinu potřebují ty věci, které mají počátek, nikoliv ty, které jej nemají. Opravdu se chceme ptát po příčině bytosti, která je nutně ze samé svojí definice nezapříčiněná? Jaký význam by mělo nazývat Bohem bytost, kterou někdo stvořil? Pojem příčina se na Boha vztáhnout nedá, protože ve svém bytí existuje sám o sobě. V Bibli proto také při Božím představení se Mojžíšovi zazní „Jsem, který jsem", tj. „Jsem ten, který má bytí sám v sobě".

 

  • Určitě budete souhlasit s tím, že z ničeho (mám na mysli opravdové NIC) něco nevznikne. Nepohádáme se určitě ani poté, co budu tvrdit, že NĚCO (vy, já, stromy..) nyní rozhodně existuje. Jestliže ale platí první i druhé věta, je neúprosně logické věc uzavřít s tím, že NĚCO MUSELO VŽDY EXISTOVAT. Buď vesmír a nebo něco mimo něj - v opačném případě by tu dnes nic být nemohlo, přičemž tak tomu ale prokazatelně není. V článku nazvaném Kosmologický argument pro existenci Boha jsem shromáždil velké množství důkazů pro dnešní vědou naprosto nezpochybnitelný závěr v tom smyslu, že vesmír věčný není a má svůj počátek v čase. Pro věčný vesmír neexistuje jediný důkaz. Co tedy je ona věčná entita, která nutně předchází v čase přivší vesmír? Máme jedinou logickou volbu....

 

Bůh je nezapříčiněnou bytostí, která stvořila vše co vzniklo. Je nestvořeným stvořitelem vesmíru a všeho v něm.

 

Podobné články:

Kosmologický argument pro existenci Boha

 

Jiří Lem.

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.