Vytisknout
Nadřazená kategorie: Články
Kategorie: Apologetika

up__up__and_away_by_disco_ball
Lidé jsou často překvapeni, když se dozvědí, že žádný ze zakladatelů velkých náboženství se nikdy neprohlašoval za Boha a vykupitele lidstva. Tedy žádný kromě Ježíše Krista. Výroky, které o sobě Ježíš pronášel, a které jsou zaznamenány ve čtyřech podáních Ježíšova života v Novém zákoně, jsou někdy tak nesmírně troufalé, že bychom dnes byli při setkání s někým, kdo by je o sobě pronášel, v pokušení vážně pochybovat o jeho duševním zdraví. Ježíš dle evangelií nechává jenom málokoho na pochybách, za koho se považuje a za koho ne.

Co když to ale bylo jinak? Ježíš byl možná jenom lehce neobyčejný dobrý chlapík, kterého by i přesto, že udělal několik pozoruhodných triků, nikdy ani nenapadlo tvrdit o sobě něco tak šíleného jako to, co mu později do úst vložili jeho učedníci. Vykupitele a Božího syna z něj udělali jeho následovnící později. Během času došlo i vlivem tvorby legend k zásadnímu překroucení skutečnosti a z Ježíše, který se nikdy neprofiloval jinak, než jako obyčejný člověk, tu dnes máme božského spasitele.

Tolik tedy oblíbené tvrzení, kterému chci nyní oponovat.

 

 

 

 

 

 

Hypotéza která vysvětluje Ježíšovo v Bibli zaznamenané vnímání sebe sama jako Božího syna odkazem na akumulaci mýtů, legend a přehánění tedy zcela ignoruje velké množství historických zdrojů a skutečností, které podporují autenticitu biblických zpráv o Kristu. Je jenom jeden racionální způsob jak vysvětlit skutečnost novozákonního vykreslení Ježíše jako Boha a Spasitele. On se za něj skutečně považoval.

 

Jiří Lem.

Podobné články:

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu

Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů

Poznámky

1. Craig Bloomberg, The Historical Reliability of the Gospels, InterVarsity Press 1987

2. Sherwin-White, A.N., Roman Society and Roman Law in the New Testament, Oxford 1963

3. Lee Strobel, Kauza Kristus, Návrat domů, 2002

4. 4. Messianic Expectations in 1st Century Judaism, Christian Think Tank

5. S.H. Levey, The Messiah: An Aramaic Interpretation