Vytisknout
Nadřazená kategorie: Články
Kategorie: Apologetika

garden tombAni po Ježíšově smrti učedníci neztratili víru. Nedbajíce nebezpečí, které jim hrozilo, se první den po sobotě vydali k hrobu. Ve skálopevné jistotě očekávali spatřit, jak se odvalí ten veliký kámen a nad smrtí vítězný Ježíš vyjde ven. Ženy ale s neohroženými učedníky nebyly. Celé ustrašené se choulily za zavřenými dveřmi....

Že se vám to nezdá? Máte pravdu. Nový zákon událost popisuje poněkud jinak. Zajímavé je, že tak činí způsobem, který dodává zprávě o vzkříšeném Kristu výrazný punc autenticity.

 

Víte, jak se každý Žid prvního století denně modlil? Kromě jiného také takto: „Požehnaný jsi Pane náš Bože, vládče nebe, jenž jsi mně nestvořil jako ženu". (1) Dnes nám to může znít neuvěřitelně, ale v té době se nad tím sotva někdo pozastavil. Židovským ženám té doby nebylo například standardně dovoleno svědčit u soudu, neboť jejich svědectví nebylo považováno za spolehlivé. To potvrzuje Flavius Josephus, když ve svých Starožitnostech z konce prvního století po Kristu píše: „Nechť není přijímáno svědectví ženy, kvůli lehkomyslnosti a nestoudnosti tohoto pohlaví" (2). Ačkoliv žádný z výše uvedených nepěkných závěrů ze Starého zákona nevyplývá, nevyhřívala se zkrátka židovská žena té doby na vyšších příčkách společenského žebříčku. Oproti mužům byly tedy ženy v patriarchální židovské společnosti občany druhé kategorie.

 

Proč to zmiňuji?

 

Chci poukázat na to, že navzdory nízkému společenskému postavení a nemožnosti plnit roli věrohodného svědka, to byly právě ženy, které dle evangelií první přinášejí svědectví o prázdném hrobě. Zajímavé že? Jestliže je totiž novozákonní vyprávění o prázdném hrobě legendou nebo smyšlenkou, je vzhledem k zanedbatelnému potenciálu ženy vystupovat jako věrohodný svědek nanejvýš nepravděpodobné, že se právě z žen stanou hlavní svědkové prázdného hrobu a vzkříšeného Krista. Nový zákon ale přesto právě toto činí! Od případného fabulátora by bylo z hlediska věrohodnosti zprávy vrcholně netaktické obsadit do role hlavních svědků ženy. Evangelista na to nicméně nedbá, přidá dokonce jména těch žen (což samozřejmě usnadní odhalení podvodu jsou-li to fiktivní postavy) a vše korunuje tím, že si za hlavního svědka vybere Marii z Magdaly, na kterou nám evangelista Lukáš vyzradil, že bývala posedlá démony. Máte ještě nějaký nápad jak u dobového posluchače snížit věrohodnost?

 

Chtěl-li si někdo opravdu celý příběh vymyslet, vybral by si bezesporu pro takovou roli učedníky a ne ženy. Nedává smysl nechat budoucí sloupy církve schované doma a riskovat zanechání dojmu, že jsou ve srovnání s ženami pasivní, bez víry a ustrašení.

 

Skutečnost, že si Nový zákon navzdory významnému dobovému riziku snížené kredibility trvá na ženách jako na hlavních svědcích prázdného hrobu a Ježíšova vzkříšení je významným indikátorem toho, že zpráva kterou podává je pravdivá.

 

 

Jiří Lem.

 

Podobné články:

Mohlo být židovské teologické myšlení důvodem pro vznik víry učedníků ve vzkříšení Krista?

 

Poznámky

1. Talmud, Berakhot 60b

2. Flavius Josephus, Židovské starožitnosti