Tento argument proti myšlence důvěryhodnosti Bible jste určitě slyšeli. Jak by mohla být Bible důvěryhodná, když, jak praví románová postava z knihy Šifra mistra Leonarda, nespadla z nebe, ale sepsali jí chybující lidé? Víme, že všichni lidé jsou omylní a na Bibli, která prokazatelně nevznikla bez přičinění člověka, se to bezesporu muselo projevit. Není proto možné ji věřit a hotovo. Nebo snad ano?

Je tu jeden nepříjemný problém. Jestliže je to opravdu tak, že jsou všechny myšlenkové výstupy člověka chybné, proč by měla být zrovna kritikova teze o nutné nedokonalosti Bible pravdivá? Není snad ona také produktem lidského uvažování? Skeptik, který s podobnou myšlenkou přichází, právě odřízl větev, na které odpočíval. Jeho vlastní argument nevyhovuje kritériím, které si sám stanovil. Možná se pokusí vrátit do hry tvrzením, že nechtěl nutně mluvit o tom, že lidé chybují vždy, ale pouze často. Ach tak. Pak se ale určitě nedá vyloučit, že Bible je jedna z těch mála knih, které prostě bez chyby jsou. Zkuste si projít svoji knihovnu a popřemýšlejte, zda tam nenajdete knihy, jejichž obsah je prokazatelně naprosto spolehlivý a bezchybný. Já takové knihy vlastním a mám v ně naprostou důvěru, i když stoprocentně vím, že z nebe nespadly.

Na závěr ale to nejdůležitější. Neexistuje žádný důvod předpokládat, že by měla mít všemocná bytost nějaký problém s tím použít člověka k napsání přesně toho, co si předsevzala. Nebo o nějakém víte?

                                                                                                                              

Jiří Lem.

 

Podobné články:

Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia

Ztracené knihy Bible?

Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.