Vytisknout
Nadřazená kategorie: Články
Kategorie: Apologetika

Nositel Nobelovy ceny za fyziku Robert Wilson píše, že „existuje paralela mezi událostí velkého třesku a křesťanskou představou stvoření světa z ničeho“.

 

Jestliže je současná „Big bang“ kosmologie správná – a důkazy pro to jsou mimořádně přesvědčivé – pak celý vesmír (prostor, hmota, energie ale i čas) vznikly před zcela konkrétním časem explozí (z nekonečně husté singularity) z NIČEHO. Jelikož ale jak všichni velmi dobře víme, nemůže být NIC příčinou NĚČEHO (vesmír), setkáváme se s nutností postulovat prvotní Příčinu našeho vesmíru, která musí mít (vzhledem k svému dílu, tj. vesmíru) zcela konkrétní vlastnosti. Jaké to jsou?

 

Prvotní příčina musí být:

1.) všemocná – protože přivedla vesmír do existence z ničeho
2.) existující mimo kategorii času – protože stvořila čas (časoprostor začal existovat až v okamžiku singularity)
3.) bez prostorového ohraničení, tj. existující mimo kategorii prostoru – protože stvořila prostor
4.) nehmotná – protože stvořila hmotu
5.) inteligentní – protože událost stvoření stejně jako vesmír sám nesou nesporné znaky designu
6.) osobní - protože se „Příčina“ vesmíru musela rozhodnout změnit předcházející stav nicoty do stavu existence vesmíru (neosobní síly nemají možnost činit rozhodnutí)

 

Výše uvedené atributy naší prvotní příčiny v souhrnu nejsou atributy východních božstev či třebas starověkých Bohů (např. Zeus či Thor), ale Boha, kterého popisuje Bible. Většinu ateistů tato argumentace nepřesvědčí, protože se budou navzdory všemu držet své víry v to, že bez výjimky každý důsledek musí mít svoji příčinu (a žádná První Příčina tak nemůže existovat). Zapomínají přitom na to, (když pominu nelogický věčný regres příčin), že věda nás při setkání se singularitou velkého třesku jasně odkazuje do prostředí, ve kterém při absenci známých fyzikálních zákonů vědec zcela ztrácí kontrolu (a jeho předpoklad se tu tak hroutí)

 

Jasná implikace vzniku vesmíru z ničeho (Big Bang) je ta, že existuje Příčina mimo tento vesmír mající výše uvedené vlastnosti. To není spekulace, ale prosté následování důkazů tam, kam nás vedou.

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Jiří Lem

 

 

Podobné články:

Vymazlený vesmír aneb pár slov o antropickém principu

Kosmologický argument pro existenci Boha

Vysvětluje hypotéze existence Boha dobře vznik vesmíru